Har du, som oss, en lang stigning du kan kjøre i høyt tempo i? Men samtidig er den for lang til å kunne kjøre fra bunn til topp i 3x3 intervaller?

Det vi gjør er at vi legger intervallene inn i bakken. Kurven viser hvordan du istedenfor å kjøre den lange bakke helt opp i et drag, kjører 3 min opp, snur og kjører 3 min ned i roligere tempo, for deretter å kjøre videre opp i nye 3 min.

Det ser du av den øverste kurven som måler høyde over havet.

Ved å jobbe på denne måten og bruke terrenget, kan du ligge på en høyere arbeidspuls i flere minutter, og få flere kilometer ut av treningsarbeidet.

Mer effekt ut av treningen!

Isteden for å kjøre den lange bakke helt opp i et drag, kjør 3 min opp, snu og kjør 3 min ned i roligere tempo, for deretter å kjøre videre opp i nye 3 min.

 3x3