Lurer du på hvordan du skal finne makspuls på hesten din?

Makspuls er det høyeste antall slag hestens hjerte kan slå pr minutt. Dette er arvelig betinget, er ikke trenbart dvs. at det er konstant, og det forteller ikke noe om hestens yteevne. Vi vet at forskjellen i maks puls fra en hest til en annen kan være fra 190 til 260 slag.

De fleste ligger i området rundt 230 slag pr min, men husk å gjøre en vurdering på nettopp din hest. Det er viktig å finne den enkelte hest sin makspuls, og legge opp intensiteten i treningen etter dette. 

Dersom du ønsker å trene hestens evne til å ta opp oksygen (kondisjon/utholdenhet) bør du legge mye av arbeidet i området rundt 75-80% av makspuls.

Hvis de hestene du trener blir trent på samme pulsnivå/fart, uten å ha tatt hensyn til det enkelte individs makspuls, vil enkelte individer måtte gjennomføre arbeidet på et for høyt nivå i forhold til hva du ønsker å oppnå, og andre igjen måtte gjennomføre arbeidet på et for lavt nivå. I så fall vil du ikke nå ønsket resultat.

80% for en hest med makspuls 210, er 168 slag, mens det for en med makspuls 230, er 184 slag. Tabellen viser deg utregning av prosentvis pulsnivå basert på hestens makspuls.

Makspulstabell

For å teste maks puls kan du anvende følgende modeller - husk at din hest må være frisk:

1. Full belastning over 1000-1600 meter
Det er vanlig at hester blir presset til å ta i opp mot maks ved at en bedre hest blir lagt utvendig under trening. Dette er en utmerket måte å teste makspuls på. Pulsen på slutten av arbeidet er en god indikator på hestens makspuls. Generelt kan man si at makspuls kan måles etter et minutts maksimal ytelse, forutsatt god oppvarming.

2. Gradvis fartsøkning
Denne testen er i utgangspunktet en galopptest, men kan også utføres i trav. Testen krever gradvis økning av fart over en periode av 2-3 minutter inntil maksimal ytelse er nådd. Testen krever at hesten din har et stabilt godt trav.

3. Bakketest
Bakketest er den form vi selv liker best. Bruk en lang bratt motbakke som hesten er vant med å trene i. Kjør på gradvis økende fart opp mot maks i ca 2 minutter. Jogg tilbake i 2 minutter, og start opp igjen med et nytt 2 minutters drag. Ha gjerne med en pisk for å mane til ekstra innsats de siste 15 sek på det andre draget. Merk deg pulsen på slutten av testen.

Følgende prosedyrer bør vurderes og følges i størst mulig grad:

  • Hesten må være frisk
  • Gjenta testen etter noen dager
  • Standardiser forhold som tid på dagen og værforhold (kaldt eller varmt)
  • Sørg for 2-3 timers avstand mellom avsluttet spising og test
  • Makspulstest krever at hesten er uthvilt og du bør legge inn minst en fridag eller rolig treningsdag i forkant av test
  • Om hesten er trent hardt 1-2 dager i forveien er det liten sjanse for at du vil oppnå makspuls
  • Varm hesten godt opp
  • Skritt/jogg hesten godt ned

UMed pulsklokker fra Polar kan du lagre pulsen, og analysere resultatene i Flow etter gjennomført test.

Oppnådd makspuls er spesifikk for den type arbeide du tester hesten din i. Eksempelvis, du vil ikke klare å arbeide hesten din opp i så høyt pulsnivå i skritt med belastning, som i trav. Erfaring viser også at makspuls på bane kan ligge lavere enn i motbakke. Derfor vil jeg råde deg til å teste hesten din i de treningsformer som er aktuelle å bruke under trening senere. Trener du intervaller både på bane og i motbakke, test maks puls begge steder og tren prosentvis i forhold til de tall du har oppnådd. Dette bør du gjøre hvis du vil utføre så optimal trening som mulig.

Som en gylden regel:
Snitt makspuls i trav er 230 slag pr min. Så selv uten en test, og med prosentregning ut fra 230 slag, så gjør du langt bedre treninger enn du har antakelig har gjort tidligere.

VIKTIG: Legg mye av treningsarbeide i området 70-85% av makspuls. Først da vil du oppnå ønskede resultater av trening.