Rir du hesten i vanlig bakkearbeide for å mykgjøre og korrigere? Hvilken treningseffekt har dette i forhold til å holde hesten din i form?

Blant trenende mennesker, er det idag vanlig å bruke pulsmåler. Mange ser nytten av dette, kommer raskere i bedre form, og lærer seg til å trene med riktig intensitet. 

Trenere av travhester, galopphester og distansehester er fortrolige med bruk av puls som en indikator på hvor hardt de skal trene.

Den vanlige rytter derimot, er sjelden veldig bevisst.

Treningen er ofte ikke veldig målrettet. Mange turridehester, sprang og dressurhester på lavere nivå, er ofte kondisjonsmessig i dårlig form.

Beklageligvis gjelder nok dette også hester som konkurrerer på relativt høyt nivå.

En ville gjøre sin hest en stor tjeneste ved litt bevisst kondisjonstreningsarbeide, med hjelp av pulsmåler. Bevisst trening 2 dager eller mer pr. uke, på et pulsnivå som bygger opp hestens evne til å ta opp oksygen, vil føre til at alt arbeide den skal utføre går lettere.

Kondisjonstreningen bør gjennomføres i form av naturlige intervaller, på tur. En bør legge inn noe mer innsats i motbakker eller på spesielle strekninger.

Eller: En kan også gjennomføre dette i ren intervallform, med klart definert arbeidspulsnivå og pausenivå.

Det er ikke så mye ekstra arbeide som skal gjøres. Det handler mer om å avsette litt tid til å gjøre en bit av treningen kondisjonsrettet. Helst hver dag.

Vedlagt en pulskurve viser et bakkearbeide under en vanlig rideskoletime. Arbeidets varighet er på ca. 1 time. Høyeste puls er på noe over 120 slag. Uten å kjenne denne hestens makspuls, er det å forvente at dette er ca. 60% av maks.

En kan diskutere om dette arbeide stiller noe særlig krav til kondisjon, men realiteten er at denne hesten går flere slike økter i sin arbeidsdag. Og det er helt klart at jo bedre trent den er, dess mindre koster det den å jobbe slik i en time.

Dressurridning 1