Hva vet vi om hestens pulsnivå under et travløp? Les mer under Produktinfo>>

Hva vet vi om hestens pulsnivå under et travløp?

Siden 1996 har jeg tatt opp en rekke pulskurver under travløp. Bildet av pulsmålingen viser et typisk mønster.

Pulsøkning fra 110 slag opp til ca. 170 slag under defilering. Pulsfall ned til ca. 120 slag ved skritting fram mot start, sterk pulsøkning fra start og fram mot 660m, ca. 195 slag. Deretter jevn stigning til tett oppunder 210 slag ved målpassering. Raskt fall til under 100 slag etter 1 ½ minutt etter målpassering, deretter stigning igjen.

Kurven samsvarer godt med andre målinger jeg har gjort, og som er karakteristiske for høyintensivt arbeide.

Det som forbauset meg var at ingen av hestene jeg testet kom opp mot maks puls under konkurranse. Stri har en maks puls på 234 slag pr. min, og ble i viste kurve målt til 209.

Franske undersøkelser ga noe av svaret på min undring (B. Auvinet og T. Demonceau "The Equine Athlete" vol.5.no 6 1992). De viser to typiske mønstre:

  • En uplasserte hest har en flat pulskurve som holder seg på et tilnærmet konstant nivå
  • En godt plasserte hest, fra 1. til 5. plass, hadde en stadig stigende pulskurve.

Det kan synes som at det kun er de hestene som kjemper langt fremme i feltet som bruker seg opp mot det maksimale.

Målet er å få en hest til å arbeide opp mot sin maksimale yteevne i et løp. Men hvordan få til det? Hva kjennetegner dem som gjør det, og hvordan kan vi påvirke dem til det?

 

Sliten før mål

Sliten før mål

Holdt hele veien inn

Holdt hele veien inn