Ønske om å kombinere bruk av pulsmåler og testing av melkesyre/lactat er sterkt tilstede hos flere og flere som trener hest.

Utstyret som skal anvendes er i dag rimelig og lett å bruke for den som er interessert.

Tolkningen av resultatene krever kunnskap om trening.

Denne artikkelen tar utgangspunkt i beskrivelse av en mulig test for fastsettelse av treningsintensitetsnivå. Testen kan måle mulig fremgang/stagnasjon/tilbakegang av aerob kapasitet.

Som et eksempel, har jeg foretatt en test av Skarp, i en treningsmodell som jeg jevnlig anvender, for å se reelle belastningsnivåer.

Gjennomføring av test:

 • Oppvarming over 20 minutter
  • skritt 5 min
  • trav på 60% av maks, med en fartsøkning opp til puls 175
  • skritt 5min
 • Test over 3 x 1.500 m på puls 175, med måling av lactatmengde i blod etter hver 1.500 m
 • Gjennomsnittpuls på hver av testene
  • 163
  • 166
  • 164
 • Gjennomsnittshastighet på hver av testene
  • 1,58 min/km
  • 1,51 min/km
  • 1,58 min/km

Hvordan lese de 3 kurvene på bildet:

 • svart = høydekurve
 • rød = pulskurve
 • blå = fartskurve

Resultat:

 • Test 1: lactat 2,8 mmol/l
 • Test 2: lactat 3,4 mmol/l
 • Test 3: lactat 3,5 mmol/l
Lactattest
Høydekurve (svart), Pulskurve (rød), Fartskurve (blå)